4.7 (456) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.4 (10) QR код үнэлгээ
4.8 (32) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
  2022.09.20 11:18:04
  Н.Сэргэлэнбаатар

Ажил олгогчийн нийгмийн даатгал шимтгэл төлөлтийн тайланд бүртгэх даатгуулагчийн төрөл, код

https://youtu.be/NJiEFfFTzDw


  ХОЛБОО БАРИХ
  Монгол улс, Ховд аймаг, Жаргалант сум
  © Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан
  ГАЗРЫН ЗУРАГ
  ХАНДАЛТУУД
Нийт  13981
Энэ жил  5354
Энэ сар  640
Энэ долоо хоног  83
Өнөөдөр  26