Шилэн данс
Үндсэн цэс
Асуулт хариулт
Асуулт:
Нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулна
Хариулт:
-Ажилчин албан хаагчид олгож буй хоол, унааны зардал, түлээ, нүүрсний үнийн хөнгөлөлтөнд нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулах уу? -Нийгмийн даатгалын...
Санал асуулга

АЖИЛГҮЙДЛИИН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖ

Даатгалын хэлбэр
Заавал датгуулах
Сайн дураар даатгуулах
Даатгуулагч иргэн
- Аж ахуйн нэгж байгууллага иргэнтэй хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагч,
- Tөрийн албан хаагчид ,
- Аж ахуйн нэгж байгууллагын болон иргэний малыг тэдэнтэй байгуулсан гэрээний дагуу маллаж байгаа малчин
Байхгүй
Шимтгэлийн хэмжээ
Хөдөлмөрийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогын 1.0 хувиар шимтгэл төлнө / Yүнээс: 0.5 хувийг даатгуулагч өөрөө, 0.5 хувийг ажил олгогч хариуцан төлнө /
 
Хаана, хэнд хандах Тухайн байгууллагын нягтлан бодогч , санхүүгийн ажилтанд  
Бүрдүүлэх баримт бичиг
- Иргэний үнэмлэх
- 3х4 хэмжээтэй зураг 1 ширхэг
- Нийгмийн даатгалын дэвтрийн үнэ төлсөн баримт
- 1995 оноос өмнө ажиллаж байсан бол хөдөлмөрийн дэвтэр
- 1995 оноос хойш ажиллаж байсан бол Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 
  • Даатгуулагч ажилгүйдлийн даатгалд паатгуулснаар
    -ажилгүйдлийн тэтгэмж
    -сургалтанд зардал зэргийг авах эрхтэй.

 

Бусад мэдээллүүд
2011 оны 09 сарын 29
Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас даатгуулагчид дор дурдсан тэтгэмж, зардлыг олгоно Үүнд: Ажилгүйдлийн тэтгэмж Мэргэжил олгох, давтан сургалтад хамруулахтай холбогдсон зардал ДААТГУУЛАГЧИЙН АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТЭТГЭМЖ АВАХ ЭРХ Даатгуулагч н...
Сэтгэгдэл
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: