Шилэн данс
Үндсэн цэс
Асуулт хариулт
Асуулт:
Нэрийн дансны эхний үлдэгдлийг нөхөн тооцуулж болно
Хариулт:
-Нэрийн дансыг хаана, ямар журмаар нээлгэх вэ? Нэрийн дансны эхний үлдэгдлийг тооцуулаагүй бол нөхөн тооцуулж болох уу? -Монгол Улсын Тэтгэврийн даа...
Санал асуулга

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

 

 ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АЖЛЫН ЧИГ, ҮҮРЭГ

 Үйлчилгээний алба нь хууль тогтоомжийн хэрэгжилт,  мэргэжил аргазүйн туслалцаа үзүүлэх, ажилтнуудын өдөр тутмын ажлын гүйцэтгэлд хяналт

тавьж, бүртгэл тооцоо, мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт, тайлан мэдээний гаргалтын үндэслэлтэй танилцан, тэдгээрийг зохион байгуулалтын удирдлагаар

хангаж ажиллана.

Г.ДАВААСҮРЭН

 МАГАДЛАГЧ ЭМЧ

Өрөөний № 2, утас: 99554803

И-мэйл:    davaasuren.gun@ndaatgal.mn,  Davaa.G_55@yahoo.mn

А.МӨНХАМЬДРАЛ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ ДАРГА

 Өрөөний № 2 утас: 99941101

И-мэйл: munhamidral.a@ndaatgal.mn

Л.ГАНЦЭЦЭГ

НЭРИЙН ДАНС СҮЛЖЭЭ, ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 5, утас: 99439726

И-мэйЛ:gantsetseg.l@ndaatgal.mn,ndaatgal@yahoo.com

Б.ОЮУНЧИМЭГ

ТЭТГЭВРИЙН БАЙЦААГЧ

Өрөөний №10  , утас: 99437146

  И-мэйлoyunchimeg.b@ndaatgal.mn

Ж.МӨНХБАЯР

ТЭТГЭВРИЙН БАЙЦААГЧ

Өрөөний №11 , утас: 99067276

И-мэйлmunkhbayar.j@ndaatgal.mn

 УРАНЧИМЭГ

СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГАА,НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ,АЖИЛЛАСАН ЖИЛ НӨХӨН ТООЦОХ  ХАРИУЦСАН МЭРЭГЖИЛТЭН

Өрөөний № 6, утас: 99430017

И-мэйл: uranchimeg.baya@ndaatgal.mn,   Uranchimeg_0808@yahoo.com   

 П.БОЛОРМАА

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН БИЧИГ ХЭРЭГ,

ДОТООД  ХЯНАЛТ , ХӨРӨНГӨ  ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

Өрөөний № 3, утас 99633163

И-мэйл:

 Р.БУРМАА

 АРХИВ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 04 Утас: 70433709, 99936018

И-мэйл: burmaa.r@ndaatgal.mn 

 Т. АРИУНСАНАА

ТЭТГЭМЖ САЙН ДУР ХАРИУЦСАН  БАЙЦААГЧ

Өрөөний: № 12, Утас:  99056750

И-мэйл: TARIUNSANAA@YAHOO.COM


Бусад мэдээллүүд
Холбоотой мэдээлэл алга байна!
Сэтгэгдэл
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: