Шилэн данс
Үндсэн цэс
Асуулт хариулт
Асуулт:
Оюутнууд сургуулийнхаа харьялагдах нутаг дэвсгэрийн нийгмийн даатгалын хэлтэст хүсэлтээ гаргана
Хариулт:
-Оюутан, суралцагчид хэрхэн шимтгэлээ төлүүлэх вэ? -Оюутан, суралцагчид суралцаж байгаа их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн...
Санал асуулга

Танилцуулга

Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааны эрхэм зорилго:

Иргэд, даатгуулагчдад хөнгөн шуурхай мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх, нийгмийн даатгалын хүрээг өргөтгөх замаар тэдний тэтгэвэр, тэтгэмж авах, хуульд заасан бусад эрхээ бүрэн эдлэх таатай  нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Нийгмийн даатгалын байгууллагын стратегийн зорилт:

Стратегийн зорилт 1:
Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулах, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, нийгмийн даатгалын сангийн бие даасан байдлыг бэхжүүлэх, сангийн тодорхой хэсгийг хөрөнгийн зах зээлд оруулж менежмент хийх, эрсдэлийн менежментийг нэвтрүүлэх, нийгмийн даатгалын  хамрах хүрээг өргөтгөх, шимтгэлийн авлагыг барагдуулах;

Стратегийн зорилт 2:
Ажил олгогч, даатгуулагчидтай хамтран ажиллаж, тэдний эрх ашгийг хамгаалах, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг үйлчлүүлэгч төвтэй, нээлттэй,  иж бүрэн түншлэлийн харилцаанд шилжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаагаа боловсронгуй болгох;

Стратегийн зорилт 3:
Нийгмийн даатгалын  салбарт мэдээллийн технологийн  ололтод тулгуурласан  сургалт-хүний нөөц, удирдлагын мэдээллийн болон инновацын шинэ тогтолцоог  бүрдүүлэх замаар түүний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх;

Стратегийн зорилт 4:
Тэтгэврийн шинэчлэлийг гүнзгийрүүлэх, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, мэдээллийн тогтолцоог сайжруулах;

Стратегийн зорилт 5:
Нийгмийн даатгалын байгууллагын гадаад, дотоод харилцааг өргөжүүлэх, маркетинг, эрсдэлийн удирдлагад мэдээллийн технологийн дэвшлийг ашиглах замаар салбарын хөгжлийн ирээдүйн чиг хандлагыг тодорхойлох;

 

Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааны чиг үүрэг:

-    Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын хууль тогтоомж , тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай хуулийн биелэлтийг зохион байгуулах
-    Нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөжүүлэх , санг бүрдүүлж орлого , зарлагын гүйцэтгэлийг хангах
-    Орон нутгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж , мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах
-    Иргэдийн нийгмийн хамгааллын талаар төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого , нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааг олон нийтэд зөв ойлгуулан сурталчилах
-    Нийгмийн даатгалын тогтолцоо , үйл ажиллагаа түүний арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох
-    Нийгмийн даатгалын сангаас тухайн төрлийн тэтгэвэр тэтгэмжийг цаг тухайд нь олгох ажлыг зохион байгуулж , үйлчилгээг сайжруулах
-    Эрдэм шинжилгээ, боловсрол, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар болон дангаараа нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг сурталчилах , таниулах , иргэдийг нийгмийн даатгалын талаар зохих мэдлэгтэй болгох арга хэмжээ авах.


Нийгмийн даатгалын байгууллагын гадаад харилцаа: 

Хөрш зэргэлдээ болон бусад орнуудтай байнгын харилцаа холбоо тогтоон , харилцан туршлага судлах , хамтран ажиллах , мэдээлэл солилцох, салбарын хүрээний ажилтан албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэхэд оршино.

Бусад мэдээллүүд
Холбоотой мэдээлэл алга байна!
Сэтгэгдэл
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
АНХААРУУЛГА: Зочдын сэтгэгдэлд сайтын зүгээс ямар нэг хариуцлага хүлээхгүй! тэмдэгт.
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: