Шилэн данс
Үндсэн цэс
Асуулт хариулт
Асуулт:
Оюутнууд сайн дурын даатгалд хамрагдах боломжтой
Хариулт:
-Оюутан хүн нийгмийн даатгалд даатгуулж болох уу. Болох бол ямар төрлийн даатгалд хамрагдах боломжтой вэ? -Оюутан хүн нийгмийн даатгалд даатгуулч бол...
Санал асуулга

Агентлагийн чиг үүрэг, эрхлэх асуудал

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

-    Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын хууль тогтоомж, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай хуулийн биелэлтийг зохион байгуулах
-    Нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөжүүлэх, санг бүрдүүлж орлого, зарлагын гүйцэтгэлийг хангах
-    Орон нутгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах
-    Иргэдийн нийгмийн хамгааллын талаар төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого, нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааг олон нийтэд зөв ойлгуулан сурталчилах
-    Нийгмийн даатгалын тогтолцоо, үйл ажиллагаа түүний арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох
-    Нийгмийн даатгалын сангаас тухайн төрлийн тэтгэвэр тэтгэмжийг цаг тухайд нь олгох ажлыг зохион байгуулж, үйлчилгээг сайжруулах
-    Эрдэм шинжилгээ, боловсрол, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар болон дангаараа нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг сурталчилах, таниулах, иргэдийг нийгмийн даатгалын талаар зохих мэдлэгтэй болгох арга хэмжээ авах.

 

Бусад мэдээллүүд
Холбоотой мэдээлэл алга байна!
Сэтгэгдэл
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: