Шилэн данс
Үндсэн цэс
Асуулт хариулт
Асуулт:
Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувийг цуцална
Хариулт:
-Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоолгосон хүн ажил хөдөлмөр эрхэлж болох уу? -Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувийг 50-69 хувиар тогтоолго...
Санал асуулга

””Монгол Улсын эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын шинэчлэл” төсөл

Нэр:                'Монгол Улсын эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын шинэчлэл” төсөл

Зорилго:        Иргэний /Нийгмийн/ эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцооны байгууллагын үйл ажиллагааны чадавхийг тогтвортойгоор сайжруулах

Хугацаа:         2011-2013

Төсөв:            1,35 сая евро

 

2009 онд Монгол Улсын эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын тогтолцоог хөгжүүлэх чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэх саналыг НХХЯ-аас Сангийн яаманд хүсэлт тавьж улмаар 2011 оны 2 дугаар сард хоёр тал хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурснаар төсөл хэрэгжиж эхэлсэн билээ.

Төсөл хэрэгжүүлэх гэрээний дагуу Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг /ГОУХАН/ нь Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар (НДЕГ)-тай хамтран “Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын шинэчлэл” төслийг 2011-2013 онд хэрэгжүүллээ.

Төслийн хүрээнд Эрүүл мэндийн даатгал (ЭМД)-ын тогтолцоо, байгууллагын хөгжлийг дэмжих чиглэлээр дараах үйл ажиллагааг явуулсан болно.

I) Байгууллагын хөгжлийг дэмжих,

II) Даатгуулагчийн өмнөөс чанартай тусламж үйлчилгээг худалдан авах үйл ажиллагааг сайжруулах,

III) ЭМД-ын урт хугацааны бодлогыг боловсруулах,

IV) ЭМД-ын харилцаанд оролцогч талуудын нийгмийн зөвшилцлийг бэхжүүлэх. 

 

Бусад мэдээллүүд
2014 оны 11 сарын 01
д/д Төслийн нэр/хугацаа Хэрэгжих хугацаа Хамтран ажиллах байгууллага Төслийн төсөв Товч мэдээлэл 1 Хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн төсөл, хөтөлбөр 2014 он Азийн хөгжлийн банк $ 23,770 Бодлого...
Сэтгэгдэл
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: