Шилэн данс
Үндсэн цэс
Асуулт хариулт
Асуулт:
Өөрөө хүсвэл өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгож болно
Хариулт:
-Улсад нийтдээ 26 жил ажилласны дотор Улсын циркт зэрлэг амьтан сургаж тоглуулагчаар 18 жил ажилласан. Гэхдээ 60 хүрээгүй байгаа учир өндөр насны тэтг...
Санал асуулга

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс

2011 оны 10 сарын 23
ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ  КОМИССЫН АЖЛЫН ЧИГ ҮҮРЭГ Нийгмийн даатгалын харилцаанд оролцогч талуудад эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах чиглэлээр мэргэжил аргазүйн үйлчилгээ үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын холбогдолтой хууль, дүрэм, тушаал, шийдвэрийн...
Мэдээ мэдээллүүд
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: