Шилэн данс
Үндсэн цэс
Асуулт хариулт
Асуулт:
Эрүүл мэндийн болон ажилгүйдлийн даатгалаас чөлөөлөгдөнө
Хариулт:
-Аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллаж буй тэтгэвэр авагчийн хувьд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хэдэн хувиар төлөх вэ? Даатгалын ямар төрлөөс чөлөөлөгд...
Санал асуулга

АЖИЛГҮЙДЛИИН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖ

Даатгалын хэлбэр
Заавал датгуулах
Сайн дураар даатгуулах
Даатгуулагч иргэн
- Аж ахуйн нэгж байгууллага иргэнтэй хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагч,
- Tөрийн албан хаагчид ,
- Аж ахуйн нэгж байгууллагын болон иргэний малыг тэдэнтэй байгуулсан гэрээний дагуу маллаж байгаа малчин
Байхгүй
Шимтгэлийн хэмжээ
Хөдөлмөрийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогын 1.0 хувиар шимтгэл төлнө / Yүнээс: 0.5 хувийг даатгуулагч өөрөө, 0.5 хувийг ажил олгогч хариуцан төлнө /
 
Хаана, хэнд хандах Тухайн байгууллагын нягтлан бодогч , санхүүгийн ажилтанд  
Бүрдүүлэх баримт бичиг
- Иргэний үнэмлэх
- 3х4 хэмжээтэй зураг 1 ширхэг
- Нийгмийн даатгалын дэвтрийн үнэ төлсөн баримт
- 1995 оноос өмнө ажиллаж байсан бол хөдөлмөрийн дэвтэр
- 1995 оноос хойш ажиллаж байсан бол Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 
  • Даатгуулагч ажилгүйдлийн даатгалд паатгуулснаар
    -ажилгүйдлийн тэтгэмж
    -сургалтанд зардал зэргийг авах эрхтэй.

 

Бусад мэдээллүүд
2011 оны 09 сарын 29
Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас даатгуулагчид дор дурдсан тэтгэмж, зардлыг олгоно Үүнд: Ажилгүйдлийн тэтгэмж Мэргэжил олгох, давтан сургалтад хамруулахтай холбогдсон зардал ДААТГУУЛАГЧИЙН АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТЭТГЭМЖ АВАХ ЭРХ Даатгуулагч н...
Сэтгэгдэл
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: