Шилэн данс
Үндсэн цэс
Асуулт хариулт
Асуулт:
Ажил олгогчоос даатгалын шимтгэлийг төлөх ёстой учир давхар даатгуулах шаардлагагүй
Хариулт:
-Манай байгууллага улирлын чанартай ажил үйлчилгээ явуулдаг болохоор жилдээ 8-9 сар л ажилладаг. Тиймээс ажилгүй байх хугацаандаа Нийгмийн даатгалд са...
Санал асуулга

Агентлагийн чиг үүрэг, эрхлэх асуудал

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

-    Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын хууль тогтоомж, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай хуулийн биелэлтийг зохион байгуулах
-    Нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөжүүлэх, санг бүрдүүлж орлого, зарлагын гүйцэтгэлийг хангах
-    Орон нутгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах
-    Иргэдийн нийгмийн хамгааллын талаар төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого, нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааг олон нийтэд зөв ойлгуулан сурталчилах
-    Нийгмийн даатгалын тогтолцоо, үйл ажиллагаа түүний арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох
-    Нийгмийн даатгалын сангаас тухайн төрлийн тэтгэвэр тэтгэмжийг цаг тухайд нь олгох ажлыг зохион байгуулж, үйлчилгээг сайжруулах
-    Эрдэм шинжилгээ, боловсрол, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар болон дангаараа нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг сурталчилах, таниулах, иргэдийг нийгмийн даатгалын талаар зохих мэдлэгтэй болгох арга хэмжээ авах.

 

Бусад мэдээллүүд
Холбоотой мэдээлэл алга байна!
Сэтгэгдэл
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: