Шилэн данс
Үндсэн цэс
Асуулт хариулт
Асуулт:
Ажил олгогчоос даатгалын шимтгэлийг төлөх ёстой учир давхар даатгуулах шаардлагагүй
Хариулт:
-Манай байгууллага улирлын чанартай ажил үйлчилгээ явуулдаг болохоор жилдээ 8-9 сар л ажилладаг. Тиймээс ажилгүй байх хугацаандаа Нийгмийн даатгалд са...
Санал асуулга

9 -р сарын мэдээ

                                 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН 2020 ОНЫ  09 ДҮГЭЭР  САРЫН МЭДЭЭ

 

              2020.09.25                                                                                                       Ховд хот

 

                                                      Бичиг хэрэг дотоод ажил

09 дүгээр сарын байдлаар тус хэлтэст 405 албан бичиг хүлээн авч тухай бүрт нь шийдвэрлэн ажилласан бөгөөд 426 албан бичиг тоотыг холбогдох  газарт хүргүүлж  68 өргөдөл гомдол хүлээн авч  60 өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь бүрэн шийдвэрлэж  8 өргөдөл шийдвэрлэх шатандаа явж байна. Даатгуулагч иргэдэд  750 архивын лавлагаа гаргаж хэлтсийн сарын ажлын тайлан, мэдээг холбогдох газруудад хугацаанд нь хүргүүлж, цаг үеийн асуудлыг хэлэлцэн тодорхой шийдвэрүүд гарган биелэлтүүдийг тухай бүрт нь тооцон ажиллаж байна.

 Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд 4092 даатгуулагчийн 824136.7 сая төгрөг, эрүүл мэндийн даатгалд 7599 даатгуулагчийн 366512,3 сая төгрөгийн орлого, аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 803 ажил олгогчийн 12154 даатгуулагчийг хамруулж нийгмийн даатгалын санд 2988140.9 сая төгрөгийн шимтгэлийн орлого төвлөрүүлсэн.

 Үүнд: Өндөр насны тэтгэвэр авагч 9496 иргэнд 31032.8 сая тахир дутуугийн тэтгэвэр авагч 1896 иргэнд 4550.9 сая  тэжээгчээ алдасны тэтгэвэр авагч 729 иргэнд 1926.5 сая  цэргийн алба хаасны тэтгэвэр авдаг 310 иргэнд  1802.6 сая   Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжилээс шалтгаалах өвчний тахир дутуугийн тэтгэвэр авагч  37 иргэнд 140331.3 мянган  төгрөгийн тэтгэвэр тус тус олгоод байна.

 

                    Тэтгэмжийн даатгалын сангаас: Жирэмсэн болон амаржсаны тэтгэмжийг 1044 даатгуулагчид 1477112.9 сая төгрөг,  ХЧТА-н  тэтгэмжид 513 даатгуулагчид  803423,4  сая төгрөг, ажилгүйдлийн тэтгэмжид 211 даатгуулагчийн 320877.7 сая төгрөг, 246 даатгуулагчийн оршуулгын тэтгэмжид  246 сая төгрөг тус тус зарцуулсан байна.

 ЭХМК-с нь 9 сард 4 удаа хуралдаж нийтдээ 301 иргэний ХЧА-н асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэж 56 иргэнд шинээр ХЧА-т тогттож,  228- иргэний ХЧА-ыг сунгаж, 17 иргэний ХЧА-г цуцлаж,   мэдээллийн баазад 3250 иргэн бүртгэлтэй байна.

 

                                       НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

 

 

Бусад мэдээллүүд
2014 оны 04 сарын 30
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалтын програмд 2014 оны 5 сарын 1-нээс эхлээд дараах өөрчлөлт орлоо. Диклофенак 75мг №10 байсан нь №20 Эналаприл 5мг №30 байсан нь №20 Эналаприл 10мг №30 байсан нь №20 Эналаприл 20м...
2012 оны 10 сарын 12
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Уртнасан Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн суурин төлөөлөгчийн орлогч ноён Вернер Коземундтай уулзлаа. Уулзалтад “Монгол улсын эрүүл мэндийн даатгалыг бэхжүүлэ...
2012 оны 05 сарын 08
Нийгмийн даатгалын төв байгууллагаас 2012 оныг “Даатгуулагч таны төлөө” жил болгон зарласан бөгөөд Монгол Улсад Нийгмийн даатгалын алба үүсч, хөгжсөний түүхт 70 жилийн ойг тохиолдуулан даатгуулагч иргэд, тэдний ажил олгогчдод зориулан НДҮЗ-ийн 2011...
Сэтгэгдэл
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: