Шилэн данс
Үндсэн цэс
Асуулт хариулт
Асуулт:
Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцохтой холбогдсон иргэдийн асуултанд-хариулт
Хариулт:
“Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль”-д ямар иргэдийг хамруулахаар заасан бэ? Улс орон төвлөрсөн...
Санал асуулга

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХУУЛИУДАД ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

Бусад мэдээллүүд
2013 оны 03 сарын 06
Удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөр өнгөрсөн оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн гэрээгээ дүгнэн амжилт, ололтоо бататган, анхаарах шаардлагатай асуудлаа хэлэлцэж цаашид хийж, хэрэгжүүлэх ажлаа ярилцдаг уламжлалтай. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн д...
2012 оны 06 сарын 25
Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн “Монгол Улсын эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бэхжүүлэх” төслийн дэмжлэгтэйгээр Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, төслий...
Сэтгэгдэл
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: