Шилэн данс
Үндсэн цэс
Асуулт хариулт
Асуулт:
“Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль” мөрдсөнөөс хойш баримт бичгээ бүрдүүлж чадалгүй нас барсан иргэдийн ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулах боломжтой
Хариулт:
/ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцохтой холбогдсон иргэдийн асуултад хариулт/ Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь цалингийн сан...
Санал асуулга

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс

2011 оны 10 сарын 23
ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ  КОМИССЫН АЖЛЫН ЧИГ ҮҮРЭГ Нийгмийн даатгалын харилцаанд оролцогч талуудад эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах чиглэлээр мэргэжил аргазүйн үйлчилгээ үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын холбогдолтой хууль, дүрэм, тушаал, шийдвэрийн...
Мэдээ мэдээллүүд
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: