Шилэн данс
Үндсэн цэс
Асуулт хариулт
Асуулт:
Оюутнууд сайн дурын даатгалд хамрагдах боломжтой
Хариулт:
-Оюутан хүн нийгмийн даатгалд даатгуулж болох уу. Болох бол ямар төрлийн даатгалд хамрагдах боломжтой вэ? -Оюутан хүн нийгмийн даатгалд даатгуулч бол...
Санал асуулга

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЛААР ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АЖЛУУД

2015 оны 10 сарын 08
“Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай” хууль, хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой Засгийн газрын 348 тоот тогтоол, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын А/102 тоот "Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай" тушаал зэргийг үндэслэн Нийгмийн даатгалын байгууллагад ил тод байдлыг...
Мэдээ мэдээллүүд
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: