Шилэн данс
Үндсэн цэс
Асуулт хариулт
Асуулт:
Эрүүл мэндийн болон ажилгүйдлийн даатгалаас чөлөөлөгдөнө
Хариулт:
-Аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллаж буй тэтгэвэр авагчийн хувьд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хэдэн хувиар төлөх вэ? Даатгалын ямар төрлөөс чөлөөлөгд...
Санал асуулга
Мэдээ мэдээллүүд
2020 оны 03 сарын 18
2017 оны 05 сарын 17
2015 оны 12 сарын 15
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: